Bạn đang tuổi Bính Ngọ và muốn tìm hiểu về xem tuổi làm ăn kinh doanh, buôn bán hanh thông. Bài viết này sẽ phù hợp với tất cả các bạn, chúng ta cùng theo dõi Bính Ngọ 1966 làm ăn hợp với tuổi nào trong 12 con giáp. Những thông tin dựa trên quan sát sao hạn, thiên can, địa chi, ngũ hành trong năm.

Thông tin chi tiết người Bính Ngọ 1966

Năm sinh (A-L) 1966
Xem mệnh
ngũ hành
Thiên hà thủy (mệnh Thủy)
Thiên can Bính
Địa chi Ngọ
Cung mệnh Nam cung Đoài / Nữ cung Cấn

Con người, sự nghiệp, tính cách

Ngọ (ngựa) con người luôn sung mãn với nguồn năng lượng tự nhiên mạnh mẽ. Người tuổi Ngọ yêu thích sự tự do và độc lập. Ngọ thường không chịu bó buộc bởi các quy tắc nhỏ nhặt hay thích kiên nhẫn vì vậy tuổi này thường bỏ dở công việc dở chừng.

Người tuổi Ngọ luôn tràn đầy năng lượng, năng động và nhiệt huyết. Tuổi này thường ham mê và yêu thích sự lao động, làm việc gì cũng có sự bền bỉ để đạt được mục tiêu trước mắt.

Tuy rằng yêu thích sự tự do, tự lập, người tuổi Ngọ cần có người đồng hành. Họ cần người bên cạnh động viên, khuyên nhủ. Cần người chăm sóc để phát huy toàn bộ sức mạnh và ý chí của bản thân.

Ngoài ra tuổi của bạn thường bướng bỉnh và cứng đầu. Thay đổi tâm trạng nhanh chóng, điều này khiến khó ai dự đoán được bản thân bạn đang nghĩ gì.

READ  Sinh năm 1985 mệnh gì? Ất Sửu 1985 lấy vợ tuổi nào thì hợp

Tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng làm ăn hợp với tuổi nào nhất?

Tuổi Ất Mão 1975

 • Năm sinh: 1975
 • Năm sinh âm lịch: Ất Mão
 • Mệnh Thủy – Thủy => Bình Hòa
 • Thiên can Bính – Ất => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Mão => Bình Hòa
 • Cung mệnh Đoài – Cấn => Diên Niên
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Thổ => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 8

Tuổi Giáp Dần 1974

 • Năm sinh: 1974
 • Năm sinh âm lịch: Giáp Dần
 • Mệnh Thủy – Thủy => Bình Hòa
 • Thiên can Bính – Giáp => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Dần => Tam Hợp
 • Cung mệnh Đoài – Đoài => Phục Vị
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Kim => Bình Hòa
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 8

Tuổi Quý Mão 1963

 • Năm sinh: 1963
 • Năm sinh âm lịch: Quý Mão
 • Mệnh Thủy – Kim => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Quý => Bình Hòa
 • Địa chi Ngọ – Mão => Bình Hòa
 • Cung mệnh Đoài – Cấn => Diên Niên
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Thổ => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 8

Tuổi Ất Mùi 1955

 • Năm sinh: 1955
 • Năm sinh âm lịch: Ất Mùi
 • Mệnh Thủy – Kim => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Ất => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Mùi => Lục Hợp
 • Cung mệnh Đoài – Càn => Sinh Khí
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Kim => Bình Hòa
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 9

Tuổi Giáp Ngọ 1954

 • Năm sinh: 1954
 • Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ
 • Mệnh Thủy – Kim => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Giáp => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Ngọ => Tự Hình
 • Cung mệnh Đoài – Cấn => Diên Niên
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Thổ => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số:  ĐIỂM 8

Tuổi Tân Mão 1951

 • Năm sinh: 1951
 • Năm sinh âm lịch: Tân Mão
 • Mệnh Thủy – Mộc => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Tân => Tương Phá
 • Địa chi Ngọ – Mão => Bình Hòa
 • Cung mệnh Đoài – Khôn => Thiên Y
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Thổ => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 7
READ  Sinh năm 1959 mệnh gì? Kỷ Hợi 1959 đeo đá màu gì

Tuổi Canh Dần 1950

 • Năm sinh: 1950
 • Năm sinh âm lịch: Canh Dần
 • Mệnh Thủy – Mộc => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Canh => Bình Hòa
 • Địa chi Ngọ – Dần => Tam Hợp
 • Cung mệnh Đoài – Khảm => Họa Hại
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Thủy => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 7

Tuổi Ất Dậu 1945

 • Năm sinh: 1945
 • Năm sinh âm lịch: Ất Dậu
 • Mệnh Thủy – Thủy => Bình Hòa
 • Thiên can Bính – Ất => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Dậu => Lục Hình
 • Cung mệnh Đoài – Cấn => Diên Niên
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Thổ => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 7

Tuổi Bính Ngọ 1966 nữ mạng làm ăn hợp với tuổi nào nhất?

Tuổi  Canh Thân 1980

 • Năm sinh: 1980
 • Năm sinh âm lịch: Canh Thân
 • Mệnh Thủy – Mộc => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Canh => Bình Hòa
 • Địa chi Ngọ – Thân => Bình Hòa
 • Cung mệnh Cấn – Khôn => Sinh Khí
 • Niên mệnh năm sinh Thổ – Thổ => Bình Hòa
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 7

Tuổi Ất Mão 1975

 • Năm sinh: 1975
 • Năm sinh âm lịch: Ất Mão
 • Mệnh Thủy – Thủy => Bình Hòa
 • Thiên can Bính – Ất => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Mão => Bình Hòa
 • Cung mệnh Đoài – Cấn => Diên Niên
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Thổ => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 8

Tuổi Giáp Dần 1974

 • Năm sinh: 1974
 • Năm sinh âm lịch: Giáp Dần
 • Mệnh Thủy – Thủy => Bình Hòa
 • Thiên can Bính – Giáp => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Dần => Tam Hợp
 • Cung mệnh Đoài – Đoài => Phục Vị
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Kim => Bình Hòa
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 8

Tuổi Đinh Mùi 1967

 • Năm sinh: 1967
 • Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi
 • Mệnh Thủy – Thủy => Bình Hòa
 • Thiên can Bính – Đinh => Bình Hòa
 • Địa chi Ngọ – Mùi => Lục Hợp
 • Cung mệnh Cấn – Càn => Thiên Y
 • Niên mệnh năm sinh Thổ – Kim => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 8
READ  Tuổi Bính Dần 1986 làm ăn hợp với tuổi nào nhất?

Tuổi Nhâm Dần 1962

 • Năm sinh: 1962
 • Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần
 • Mệnh Thủy – Kim => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Nhâm => Tương Xung
 • Địa chi Ngọ – Dần => Tam Hợp
 • Cung mệnh Cấn – Khôn => Sinh Khí
 • Niên mệnh năm sinh Thổ – Thổ => Bình Hòa
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 7

Tuổi Kỷ Hợi 1959

 • Năm sinh: 1959
 • Năm sinh âm lịch: Kỷ Hợi
 • Mệnh Thủy – Mộc => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Kỷ => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Hợi => Tứ Tuyệt
 • Cung mệnh Cấn – Khôn => Sinh Khí
 • Niên mệnh năm sinh Thổ – Hỏa => Bình Hòa
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 7

Tuổi Mậu Tuất 1958

 • Năm sinh: 1958
 • Năm sinh âm lịch: Mậu Tuất
 • Mệnh Thủy – Mộc => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Mậu => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Tuất => Tam Hợp
 • Cung mệnh Cấn – Càn => Thiên Y
 • Niên mệnh năm sinh Thổ – Kim => Tương Sinh
 • Đánh giá điểm số:  ĐIỂM 10

Tuổi Ất Mùi 1955

 • Năm sinh: 1955
 • Năm sinh âm lịch: Ất Mùi
 • Mệnh Thủy – Kim => Tương Sinh
 • Thiên can Bính – Ất => Tương Sinh
 • Địa chi Ngọ – Mùi => Lục Hợp
 • Cung mệnh Đoài – Càn => Sinh Khí
 • Niên mệnh năm sinh Kim – Kim => Bình Hòa
 • Đánh giá điểm số: ĐIỂM 9

Quý vị vừa xem những đánh giá về tuổi Bính Ngọ 1966 làm ăn hợp với tuổi nào trong 12 con giáp. Những đánh giá dựa trên quan sát sao hạn, ngũ hành, thiên can địa chỉ. Từ đó đưa ra kết quả giúp các bạn chọn tuổi phù hợp với mình nhất. Hãy chọn những điểm số cao nhất.